Vi erbjuder projektgenomförandetjänster för snygga byggprojekt

Ärlighet och transparens skapar trygghet genom hela projekten!

Vi vill göra ett snyggt jobb!

Leda Snyggt är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster i utrednings-, planerings- och genomförandeskedet vid ny- och ombyggnation av fastigheter.

Vi inleder alla projekt med att definiera tillsammans med vår kund vad som förväntas av oss.

Regelbunden projektrapportering ger våra kunder trygghet och full insyn i projekten.

I våra personliga kunduppföljningar stämmer vi av förväntan och leverans med vår kund samtidigt som feedback utvecklar oss vidare tillsammans!

Aktuellt

07-08-2023
Det är med glädje vi välkomnar Malin Dahl till Leda Snyggt. Malin kommer arbeta som projektledare och hon har tidigare erfarenhet inom beställarsidan….