Vi erbjuder projektgenomförandetjänster för snygga byggprojekt

Ärlighet och transparens skapar trygghet genom hela projekten!

Vi vill göra ett snyggt jobb!

Leda Snyggt är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster i utrednings-, planerings- och genomförandeskedet vid ny- och ombyggnation av fastigheter.

Vi inleder alla projekt med att definiera tillsammans med vår kund vad som förväntas av oss.

Regelbunden projektrapportering ger våra kunder trygghet och full insyn i projekten.

I våra personliga kunduppföljningar stämmer vi av förväntan och leverans med vår kund samtidigt som feedback utvecklar oss vidare tillsammans!

Aktuellt

20-04-2024
Vi kan stolt meddela att vi har fått förtroendet och tilldelats ett nytt avtal med Solna Stad för att leda investeringsprojekt och entreprenörers genomförande…
02-04-2024
Vi har gjort en betydelsefull förstärkning genom att välkomna tillbaka Jennifer Claesson som vår nya operativa chef med stort ansvar inom Leda Snyggt AB…