Vi erbjuder projektgenomförandetjänster för snygga byggprojekt

Ärlighet och transparens skapar trygghet genom hela projekten!

Vi vill göra ett snyggt jobb!

Leda Snyggt är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster i utrednings-, planerings- och genomförandeskedet vid ny- och ombyggnation av fastigheter.

Vi inleder alla projekt med att definiera tillsammans med vår kund vad som förväntas av oss.

Regelbunden projektrapportering ger våra kunder trygghet och full insyn i projekten.

I våra personliga kunduppföljningar stämmer vi av förväntan och leverans med vår kund samtidigt som feedback utvecklar oss vidare tillsammans!

Aktuellt

15-02-2023
Malin Ahlgren, vd och grundare av Leda Snyggt, lämnar sin VD-post för bolaget till Tobias Soläng från 15 februari 2023. Tobias Soläng går in som…
30-01-2023
Leda Snyggt AB och Skolfastigheter i Stockholm AB tecknar nu ramavtal avseende Projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationssamordning….