Vi erbjuder projektgenomförandetjänster för snygga byggprojekt

Ärlighet och transparens skapar trygghet genom hela projekten!

Vi vill göra ett snyggt jobb!

Leda Snyggt är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster i utrednings-, planerings- och genomförandeskedet vid ny- och ombyggnation av fastigheter.

Vi inleder alla projekt med att definiera tillsammans med vår kund vad som förväntas av oss.

Regelbunden projektrapportering ger våra kunder trygghet och full insyn i projekten.

I våra personliga kunduppföljningar stämmer vi av förväntan och leverans med vår kund samtidigt som feedback utvecklar oss vidare tillsammans!

Aktuellt

08-01-2024
Vi är glada att få välkomna Patrik tillbaka till oss på Leda Snyggt! Patrik, med engagemang för produktion och glädje för att vara i team…
28-09-2023
Leda Snyggt tar även i år hem UC Tillväxtcertifikat för vårt senaste bokslut! En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag där bland…