Aktuellt

23-04-2024

Nytt samarbete Huddinge Samhällsfastigheter

Vi är glada att återigen ha tecknat ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter avseende Projektledningstjänster! Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete i deras spännande projekt.

Avtalet gäller tjänsterna projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationssamordning och KA.

”Att få förnya vårt samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter gör oss jättestolta och att genom det kunna bidra till Huddinges utveckling genom de byggprojekt vi leder. Vi ser fram emot fyra år till av gemensamma framsteg och framgångar i projekten,” säger Tobias Soläng, VD för Leda Snyggt.