Aktuellt

30-01-2023

Nytt samarbete SISAB

Leda Snyggt AB och Skolfastigheter i Stockholm AB tecknar nu ramavtal avseende Projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationssamordning.