Aktuellt

25-05-2021

Nytt samarbete Skandia Fastigheter

Leda Snyggt AB och Skandia Fastigheter AB tecknar nu ramavtal avseende projektledare och tillhörande konsulttjänster