Att leda snyggt

Vi är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster vid ny-och ombyggnation av fastigheter.

Vi är ett litet bolag med höga ambitioner och handplockad personal där kvalitet och samsyn med beställare står högt på agendan och löpande följs upp.

Genom våra goda kunskaper om alla skeden i ett projekt åtar vi oss såväl hela projektorganisationen som delar av den. Vi har stor kompetens och förståelse för hela processen där våra medarbetare har erfarenheter från att driva projekt i alla entreprenadformer inklusive erfarenhet inom CM och partnering/ samverkansentreprenader med mycket goda resultat.

Vår kompetens utgörs av anställda där över hälften har över 20 års erfarenhet av roller både som entreprenörer, projekterande konsulter och beställare vilket ger oss en mycket hög erfarenhet och förståelse för alla skeden i projekt.

Företaget startades av vår VD 2006 och 2016 anställdes de första konsulterna och Leda Snyggt började ta form.

Oberoende - på riktigt!

För att undvika jävsituationer tex i samband med upphandling och anbudsutvärderingar är det ett ställningstagande vi gjort att Leda Snyggt är ett helt oberoende företag och företräder endast fastighetsägare och har därmed inga uppdrag som tex projektledare eller projekteringsledare åt Entreprenörer. 

Självledarskap

Genom gott självledarskap kommer våra medarbetares bästa egenskaper leda till bästa resultat för våra kunder.

Självledarskapet är en central del för oss. Det är självklart att våra medarbetare utvecklas personligen. Varje medarbetare skall ha god insikt i självledarskapet och dess innebörd.

Kortfattat kan självledarskapet beskrivas i att Du som individ måste lära känna dig själv först innan Du kan leda andra. Ingen människa är fullt utvecklad i detta och därför behöver vi ständigt nya insikter för att utvecklas. Inom Leda Snyggt utvecklas vi i att stärka självledarskapet. 

Genom ärlighet skapar vi trygghet både för våra medarbetare och våra kunder. I trygghet kan idéer formas och tillsammans med andra utvecklas och skapa ett kreativt klimat. Med kreativitet och trygghet skapas gott självledarskap – ett ledarskap vi alltid för med i våra tjänster. 

VD har ordet

Min tro är att alla vill göra ett snyggt jobb! Vi vill vara ett konsultbolag som fokuserar på våra konsulters balans vilket skapar en hållbarhet för medarbetare över tid. Detta ger i sin tur kvalitet i våra leveranser till våra kunder. Många av våra konsulter har gedigen erfarenhet inom bygg och fastighet och vissa har lite mindre. Genom att jobba tillsammans och ha närhet till kollegorna skapar vi erfarenhetsutbyte och lär av varandra. Gemensamt är att alla har ett stort engagemang när det gäller att ta hand om såväl stora som små projekt.

Hållbarhet & Välgörenhet

En del av Leda Snyggts vinst avsätts årligen till välgörenhetsprojekt.

Vi sponsrar och bidrar till bättre förutsättningar inom ungdomsidrott genom samarbeten med bla En Garde Fäktförening, konstgräs Riala GoIF, Swim for Ukraine, Boo Hockey.

Våra medarbetare som jobbat 5 år på Leda Snyggt får åka på en veckas volontärsarbete till Imire Rhino & Wildlife conservation i Zimbabwe. Där jobbar vi med djurens och naturens bevarande samt den lokala skolan för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar.

Utmärkelser

  • Leda Snyggt blev 2020 utsett till ett Gasellföretag! Vi skapar jobb för människor, driver tillväxt för Sverige och inspirerar andra.
  • Leda Snyggt har högsta kreditvärdighet AAA.
    En trygghet för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.
  • Projektet Lidingö Stadshus, där våra konsulter utgjorde projektorganisationen, nominerades till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020, vilket sedan resulterade i ett hedersomnämnande.
  • Leda Snyggt har högsta kreditvärdighet AAA sedan 2020 – AAA är det högsta betyget som delas ut till aktiebolag och ges till företag som visar stabilitet över tid, både i hög- och
    lågkonjuktur.
  • Leda snyggt har av UC utnämnts till Nordiskt tillväxtföretag 2020 – 2023. En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag där bland annat parametrar som omsättning, tillväxt, soliditet och antal anställda mäts och analyseras. Leda Snyggt tilldelades under åren 2018-2019 UC Guld. – Det är jättekul att vårt arbete tillsammans uppmärksammas på detta sätt. Detta visar att vi är ett tryggt och stabilt företag och en pålitlig leverantör och arbetsgivare, säger Leda Snyggts VD Tobias Soläng.