Några av våra projekt

Bland våra kunder finns bland annat kommuner, bostadsbolag och kommersiella fastighetsägare där vi leder projekt inom förskolor, skolor, äldreboenden, kontor, idrottshallar samt köpcentrum, stadshus och bostäder. Vi har ett flertal ramavtal och har mycket god vana att jobba med LOU-beställare. 

Danderyds Centrum

Kund/Organisation: Skandia Köpcentrum AB
Roll i projektet: Controller, Upphandlingsledning, Delprojektledare, Byggledare, Bas-U

Nybyggnad kontor Ballongflygaren

Kund/Organisation: Skandiafastigheter
Roll i projektet: Projekteringsledare programhandling

Nyproduktion Motorikhall Täby IP

Förstudie, programhandling, förfrågningsunderlag för totalentreprenad
Kund/Organisation: Täby kommun
Roll i projektet: Projektledare, Projekteringsledare

Hyresgästanpassning Tandläkarmottagning

Kund/Organisation: Tandläkargruppen
Roll i projektet: Projektledare

Garnisonen Hyresgästanpassning Happy Socks

Kund/Organisation: Vasakronan Fastigheter AB
Roll i projektet: Projektledare, Projekteringsledare, BAS-P, Byggledare

Scandinavian XPO Mässhall & Hotell

Kund/Organisation: Arlandastad Holding
Roll i projektet: Upphandlingsledare

Ombyggnation Lidingö Stadshus

Hedersomnämnande ROT-priset 2020
Kund/Organisation: Lidingö Stadshus
Roll i projektet: Projektledare, Delprojektledare, Byggledare, Förändringsledare, Delprojektledare, Flyttledare, KA

Nöten 5

ROT kontorsfastighet, ca 35 000 kvm samt nyproduktion länkbyggnad, Solna Strand
Kund/Organisation: Vasakronan
Roll i projektet: Controller, Byggledare

Rosteriet

Tillbyggnad Rosteriet
Kund/Organisation: Vasakronan
Roll i projektet: Projektledare

Karlbergs Elevhem

Nyproduktion av 151 boenderum, lektionssalar samt studieutrymmen
Kund/Organisation: Fortifikationsverket
Roll i projektet: Byggledare

Hyresgästanpassning Kista Entré hus 1

Upprättande av inbjudan till upphandling samt utvärdering av totalentreprenör inför avtalsupprättande samt genomförande av ombyggnation av kontorsfastighet på ca 4 200 kvm.
Kund/Organisation: Vasakronan
Roll i projektet: Projektledare

Geoanläggning Nöten 3

Byggnation av geoanläggning och byte av ventilation- och styrinstallationer
Kund/Organisation: Vasakronan
Roll i projektet: Projektledare

Lokalanpassning och mötescentra Norrlandsgatan 7

Kund/Organisation: Hyresgästföreningen
Roll i projektet: Projektledare, Byggledare

Nya Ångspjut Moderna Museet

Kund/Organisation: Statens Fastighetsverk
Roll i projektet: Projektledare

Återuppbyggnad trappa från 1760 Tumba bruk

Kund/Organisation: Statens Fastighetsverk
Roll i projektet: Projektledare