Aktuellt

11-05-2020

Nytt samarbete Huddinge Samhällsfastigheter

Leda Snyggt AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB tecknar nu ramavtal avseende projektledningskonsulter